ZİYA AZAZİ "Icons"
Canlı Dans Performansı

''ICONS'' - ''İKONLAR'' Ziya Azazi’nin daha önceki çalışmalarından yola çıkar ve alışageldiğimiz solo çalışmalarına ek olarak düetler ve üçlemelerden meydana gelir.  ‘AZAB ve YÜKSELEN DERVİŞ’ de görülen deneysel, tekrarlanan ve ilerlemeci yaklaşım İKONLAR’da da ele alınmıştır ve koreografinin temelinde ise dönüşler yerlamaktadır.

Serge Adam’ın İKONLAR’a katkısı yenilikçi bir yön kazandırmasıdır. Azazi’nin koreografisiyle uyum içinde bestelediği müziğini,  elektronik sesler üzerinden ve trompetle yaptığı eşzamanlı doğaçlamayla tekrarlayıcı ve yükselen bir yapıya oturtur.

İKONLAR çeşitli parçalardan oluşturulmuştur. Her bir parça kendi kendini yok ederek son bulan bir ikon olacak şekilde yapılandırılmıştır. Tüm bu ikonlar birbirine bağlıdır ve bir kavram doğrultusunda tekrar bir araya gelirler. Koreografi, müzik ve ayrık renklerin yansımaları üzerinden, ritüel kavramları, gelenekler, tutkular ve dinle ilişkilendirilmiş olan vücut ehlileştirilmiş bir organizma olarak ele alınır. Bu noktada, yaratma ve yok etme birbiriyle müttefik ikonlardır.

IŞIN ÖNOL
Dramaturg & Sanat Danışmanı